Siilin Latu järjestää melontaohjaajakoulutuksen 10-11.8.2019 Siilinjärvellä

Siilin Latu ry. järjestää melonnan ohjaajakoulutuksen 10.-11.8.2019 Siilinjärvellä.
Kahtena päivänä la ja su 10.-11.8.2019 järjestettävälle kurssille mukaan mahtuu viisi henkilöä (omien jäsenten lisäksi).
Kurssin hinta on 120€/henkilö, lisäksi 50€/hlö melonta kouluttajat r.y:lle ohjaajakokeesta. Taitotestit sisältyy kurssin hintaan samoin kuin kajakit, melat, aukkopeitot ja melontaliivit.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot mahd. pian sähköpostilla jrvinenterttu@gmail.com tai puh. 044 344 2313. Kiitos.

Suomen melonta- ja soutuliiton ohjeistus:
Melontaohjaajan rooli seuratoiminnassa
Melontaohjaajan tehtävänä seurassa on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helpoissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa.
Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seuratoiminnan toimintaympäristössä; melontavajan lähivesillä ja helpommilla retkillä.
Ohjaajan tehtävät:
1) Koulutustoiminta, ensisijaisesti peruskurssit
2) Muu ohjattu melontatoiminta, esim. kuntolenkit, viikkomelonnat, retket
Ohjaajan toimintaroolit ovat:
1) Avustava, esim. peruskurssin apuopettaja tai melontaretken apuvetäjä
2) Vastuullisena, esim. peruskurssin opettaja, retken johtaja tai harjoitussession ohjaaja
Ohjaajakurssin ennakkovaatimukset:
– 18v. Ikä
– Normaali, melonnan mahdollistava terveydentila ja fyysinen kunto.
– 200m uimataito + 50m uimarin hinaus melontavarusteissa (liivit päällä molemmilla). Ei tarvita erillistä todistusta, oma ilmoitus riittää.
– Vähintään yhden vuoden melontakokemus sekä kokemusta melonnan ohjaamisesta tai opettamisesta, esim. Apuohjaajana toimimisesta. Kokemus osoitetaan lyhyellä vapaamuotoisella toimintaselvityksellä.
– Sujuva kajakin / kanootin käsittelytaito. Kajakin / kanootin käsittelytaidot osoitetaan ennakkoon suoritetulla 2 tason taitokokeella. Myös muu vastaavan tasoinen taitotodistus käy. Lisää tietoa taitokokeista.
HUOM! Taitotesti on ENNAKKOVAATIMUS. Kurssitodistusta ei ole mahdollista lunastaa myöhemmin suorittamalla taitotesti takautuvasti.
Ohjaajakurssin minimituntimäärät
– 8 tuntia teoriaopetusta josta 4 tuntia ennakkotehtäviä
– 12 tuntia käytännön harjoittelua (sisältää opetus- ja ryhmän ohjaamisen näytöt)
– Taitokoe ja mahdollinen teoriakoe eivät kuulu kurssin ohjelmaan tai tuntimääriin.

Ohjaajakurssin sisältö
Turvallisuus
– Melonnan turvallisuusohje, (osaa)
– Olosuhdetietous: meri, sisävesi, joki, koski, sääolot, tuuli, lämpötila (tietää)
– Kanootin- ja melojan turvatarkastus (osaa)
– Turvasuunnitelma ja riskianalyysi (osaa)
– Lainsäädäntö ja vastuukysymykset (tietää)
– Navigoiminen (osaa)
– Pelastautumisharjoitukset. Tavoitteena hyvä rutiini eri tilanteisiin ja erilaisille kalustoille soveltuvia tekniikoita. (osaa)
Opetustaidot
– Taidon opettamisen perusteet (tietää)
– Melonnan peruskurssin taitojen opettaminen ainakin yhdellä metodilla (osaa)
– Melonnan peruskurssin tietojen opettaminen (osaa)
Melonnan yleistietous (tietää)
– Kalusto ja varusteet
– Melonnan lajit
– Seuratoiminta
– Melonnan taustaorganisaatiot
– Ympäristötietous, jokamiehenoikeudet- ja velvollisuudet
Ohjaaminen
– Aikuisliikunnan ryhmän ohjaamisen perusteet (tietää)
– Ryhmän ohjaaminen peruskurssilla (osaa)
– Ryhmän ohjaaminen päiväretkellä (osaa)

Ohjaajakurssi ei ole tutkinto. Kurssilla ei ole etarpeellista järjestää kirjallista koetta tai käytännön näyttökoetta. Kouluttaja voi kuitenkin halutessaan järjestää kirjallisen kokeen.
Kurssin kouluttaja voi kuitenkin hylätä kurssin ja jättää todistuksen antamatta jos:
– Ennakkovaatimukset eivät täyty
– Osa kurssin tehtävistä tai harjoituksista jää suorittamatta
– Oppilas toimii kurssin aikana siten että kouluttaja arvioi hänen olevan kykenemätön toimimaan ohjaajana. Näitä syitä voivat olla:
– Liiallinen alkoholin käyttö
– Poikkeuksellisen heikko fyysinen kunto
– Piittaamattomuus ja laiminlynnit turvallisuusasioissa